သမတႀကီးကိုေျပာေပးပါ။

သမတႀကီးကို ေျပာေပးပါ။

ကိုခိုင္


ကိုမင္းကိုနိုင္နွင့္တကြ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းသူေခါင္းေဆာင္မ်ား
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လႊတ္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္
အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရပါေႀကာင္းးးး

က်န္ရွိေနေသးေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကိုလည္း
မႀကာခင္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါေႀကာင္းးး

တလက္စတည္း ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဆိုတာႀကီးကိုပါ အေဝးဆံုးသို႔ လႊင့္ပစ္ သို႔တည္းမဟုတ္
မီးရွိဳ႕လိုက္ ေစလိုပါေႀကာင္းးး

ကာ-ခ်ဳပ္ အျပင္သြားတံုးေလး အျမန္လုပ္လိုက္ေစလိုပါေႀကာင္းးး
အဆိုပါ နာဂစ္ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေႀကာင္းေႀကျငာလိုက္ပါက
ေနာင္လာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစနစ္တြင္
သမတႀကီး၏ အေႀကာင္းကို တကၠသိုလ္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းတြင္
ထည့္သြင္း ေဖၚျပေပးပါမည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္းးး

လူ မ်ား သာဓုေခၚ ေနခ်ိန္တြင္
နတ္ မ်ားပါ သာဓု ေခၚဆိုလာနိုင္ရန္ အလားအလာ
မ်ားစြာရွိပါေႀကာင္းးး


(ျမန္မာျပည္ အျမန္ ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။)


ကိုခိုင္
၁၃-၁-၂၀၁၂
၂၂း၅၀

No comments:

Post a Comment