ျပည္တြင္းက သူရဲေကာင္းေတြ ဆံုႀကမယ္


ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(၂၀၀၇)၏
နွစ္ပါတ္လည္ အခန္းအနားသို႔ ႀကြေရာက္ပါရန္
ေလးစားစြာဖိတ္ႀကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္   ။ ၂၈-ရက္၊ ႀသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၁-ခုနွစ္။
အခ်ိန္     ။ ၁း၀၀ မွ ၃း၀၀ အထိ
ေနရာ     ။ Dr. ေနဝင္း+ေဒၚသႏၱာ ေနအိမ္။
               အမွတ္ ၂၂၄/ခ ၊ သီရိမဂၤလာလမ္း(ဂ်ပန္လမ္း)
              ရြာမအေရွ့ရပ္ကြက္ ၊ အင္းစိန္ ။

* အင္းစိန္ ေဖာ့ကန္ ဒညင္းကုန္း ေရာက္သည့္ကားမ်ားစီး၍
  ဂ်ပန္မွတ္တိုင္ဆင္းပါ။

( ဦးျမင့္စိုး-Facebook-မွသတင္းကို မွ်ေဝပါသည္။ )

No comments:

Post a Comment