သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ ( ၂ )

သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ ( ၂ )

အုပ္ခြဲတပ္ႀကပ္ႀကီးနုနုေအး (တပ္မေတာ္-ေလ )
၁၉၃၈-၂၀၀၈

ကိုခိုင္

ဆရာမႀကီးေဒၚနုနုေအးဟာ..၈၈၈၈အေရးေတာ္ပံုမွာ..ပထမဦးဆံုး..ျပည္သူလူထုနဲ႔
ပူးေပါင္းဆႏၵျပခဲ့တဲ့..ျပည္သူလူထုရင္ခြင္ကိုခိုလႈံ႕ခဲ့တဲ့..အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း..
မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သား..စစ္သမီးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန..
တပ္မေတာ္ေလရဲ႕..ေလယာဥ္ပံုဆြဲဌာနမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလကတည္း
က..တပ္မေတာ္သားမ်ား..လူငယ္မ်ားရဲ႕ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကိုခံရသူတဦးလည္းျဖစ္..
ပါတယ္ ။ ဆရာမႀကီးရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ဟာလည္းတပ္မေတာ္အရာရွိတဦးျဖစ္ပါတယ္ ။
တပ္မေတာ္ေလမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က..လူငယ္ရဲေဘာ္မ်ားကခ်စ္စနိုးနဲ႔ ..
“ မာမီ ”လို႔ေခၚႀကပါတယ္။
     ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ..တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုစည္းရံုး၍..ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္ ။
၈၈-တပ္မႈးေဟာင္းမ်ားညီလာခံမွာလည္းတက္ႀကြစြာပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။၁၉၈၈-စက္တင္ဘာ
၁၈-ရက္ေန႔..စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္..ေက်ာင္းသားမ်ား..တပ္မေတာ္သားမ်ားကို..
ဦးေဆာင္၍..ျမန္မာ-ထိုင္း..နယ္စပ္ရွိ..ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔..ထြက္ခါြလာခဲ့..
ပါတယ္ ။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာ..ေက်ာင္းသားျပည္သူ..၁၄၀၀ေက်ာ္
ရွိေသာ..“သံလြင္စခန္း” စခန္းေကာ္မတီ-၃-ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္..ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ခံရပါတယ္။
“ေသေဘာဘိုးစခန္း” “ေကာ့မူးရာစခန္း” တို႕၌က်င္းပေသာ..ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ..
ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး..ဖြဲ႔စည္းေရးညီလာခံသို႔..သံလြင္စခန္း-၁-၂-၃..
တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္-၃-ဦးတို႔အနက္..တဦးအျဖစ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ။
     ထို႔ေနာက္..ကရင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ..မြန္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္..ေတာ္
လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို..၁၉၉၆-အထိတက္ႀကြစြာထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
     ၁၉၉၆-ခုနွစ္အတြင္းတြင္..အေမရိကန္နိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း...
၂၀၀၁-ခုနွစ္တြင္..ျမန္မာ-ထိုင္း-နယ္စပ္သို႔ျပန္လာခဲ့ျပီး..ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားနွင့္ေတြ႔ဆံုကာ
ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကိုျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
     ၂၀၀၃-ခုနွစ္တြင္..ျမန္မာ-ထိုင္း-နယ္စပ္..“မဲ့စရီယန္း” ေဒသသို႔သြားေရာက္၍မ်ိဳးခ်စ္..
တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားကိုျပန္လည္ဆက္သြယ္စည္းရံုးျပီး..၂၀၀၄-ခုနွစ္တြင္..မဲေဆာက္
ျမိဳ႕၌ယာယီရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ကာ..“ျမန္မာနိုင္ငံမ်ိဳးခ်စ္စစ္သည္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔” ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့..
ပါသည္။
     ၂၀၀၆-ခုနွစ္တြင္..အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌..ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္..
ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲနွင့္အျခားဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း..တက္ႀကြစြာပါဝင္ခဲ့ပါသည္။
     ၂၀၀၇-ေမ-လတြင္ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၌..ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရင္း...
က်န္းမာေရးအေျခအေနေႀကာင့္..မဲေဆာက္သို႔တက္ေရာက္အနားယူရင္း..ဒီမိုကရက္တစ္..
ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တြင္..နာယကအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္ ။
     ဆရာမႀကီးေဒၚနုနုေအးသည္..ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္မ်ားကိုသားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ဆက္ဆံ
ရံုသာမက..ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးဖက္သို႔ကူးေျပာင္းလာေသာ..ရဲေဘာ္မ်ား..ကေလး
စစ္သားမ်ားကိုပါ..ေႏြးေထြးျပဴငါစြာဆက္ဆံမႈေႀကာင့္..လူငယ္မ်ားက“အေမ” ဟု...
ေလးစားျမတ္နိုးစြာေခၚဆိုႀကပါသည္။ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား..ကေလးစစ္သား
မ်ားကို..ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းကိုလည္း...ႀကီးႀကပ္တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္ ။
ထို႔ေနာက္..(ဘုရားသား..ေက်ာင္းသား..တပ္မေတာ္သား)တည္းဟူေသာ“သား၃သား”
ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းကာ..ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။
၂၀၀၈-မတ္လ-၂၇-ေန႔တြင္“သား၃သားနွင့္ျပည္သူညီ၊အာဏာရွင္ေတြဘာလဲဘယ္လဲ”
အမည္ရေသာ..စစ္အာဏာရွင္ကိုထိုးနွက္တိုက္ခိုက္သည့္..သံခ်ပ္ေခြကို..ဦးေဆာင္..
စီစဥ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
     ဆရာမႀကီးေဒၚနုနုေအးသည္..၉-၁၁-၂၀၀၈-ခုနွစ္-ညေန-၅း၅၀-တြင္..ထိုင္းနိုင္ငံ
မဲေဆာက္ျမိဳ႕..မယ္ေတာ္ေဆးခန္း၌..လူႀကီီးေရာဂါျဖင့္ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။
ဆရာမႀကီးသည္တပ္မေတာ္အရာရွိတဦးနွင့္အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျပီး..သမီး-၄-ဦးေမြးဖြါး
ခဲ့ပါသည္။
၈၈၈၈-ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္မွစ၍..စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး..ျမန္မာနိုင္ငံ
ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ပါဝင္ခဲ့ျပီး..ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ..
ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ..တပ္မေတာ္ေလမွ..အုပ္ခြဲတပ္ႀကပ္ႀကီး..
ေဒၚနုနုေအးကဲ့သို႔ေသာမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားသူရဲေကာင္းမ်ားကို..ေခတ္သစ္ျမန္မာ့
သမိုင္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားမွာျဖစ္သလို..ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကလည္းဘယ္ေတာ့
မွေမ့ေျပာက္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ က်န္ရစ္သူမိသားစုနွင့္လည္းထပ္တူထပ္မွ်..
ဝမ္းနဲေႀကကြဲေနႀကရပါသည္။

ဆရာမႀကီး..မာမီ..အေမ..ေဒၚနုနုေအး..ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ.....

ကိုခိုင္
၂၃-၁-၂၀၁၁
၁၇း၅၀

အေမေဒၚနုနုေအး၏ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း

အမည္                ေဒၚနုနုေအး
အဖအမည္           ဦးစံေရႊ
အမိအမည္           ေဒၚျငိမ္းသြယ္
ေမြးဖြါးရာဇာတိ      ေနာင္ကုလားေက်းရြာ ၊ သထံုခရိုင္
ေမြးဖြါးသည့္ခုနွစ္    ၁၉၃၈
လူမ်ိဳး                  ပအို႔ဝ္
ရာထူး                 အုပ္ခြဲတပ္ႀကပ္ႀကီး(တပ္မေတာ္ေလ)
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္     ေလ/၁၁၁၄၃
                        ေလယာဥ္ပံုဆြဲဌာန
                        ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရံုး(ေလ)

2 comments:

 1. ကိုခိုင္.ေရာက္ပါတယ္ရွင္.။
  က်န္းမာရႊင္လန္းပါေစေနာ္။
  ခင္မင္တဲ့
  သဒၶါ

  ReplyDelete
 2. ကိုခိုင္ေရ လာလည္ရင္း မာမီေဒၚႏုႏုေအးအေၾကာင္း ေရးထားတာ ေတြ႔လို႔ ဖတ္သြားပါတယ္။ မာမီေဒၚႏုႏုေအး ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

  ReplyDelete