သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ (၁)















ဗိုလ္မႈးႀကီးစိန္ျမ (အျငိမ္းစား)
     ၁၉၂၀-၁၉၉၃


( ကိုခိုင္ )

၈၈၈၈-အေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွာမ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ေက်ာင္းသားမ်ား၊အရပ္သားမ်ား
အသိပညာရွင္၊အတတ္ပညာရွင္မ်ားကိုစုစည္းျပီး..ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ လူ႕အခြင့္
အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္ျပည္သူလူထုနွင့္အတူပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျပီး၁၉၈၈ခုနွစ္ဗိုလ္ေစာေမာင္္
ဥိးေဆာင္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမကိုထြက္လာတဲ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
အဆင့္အျမင့္ဆံုးမ်ိဳးခ်စ္တပ္မႈးေဟာင္းတဦးကိုျပပါဆိုလွ်င္..အဘ..ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္းဦးစိန္ျမ
က္ိုျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဘဟာေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ..ဘုရားသံုးဆူေဒသကို ၁၉၈၉-ခုနွစ္ေလာက္ကေရာက္ရွိ
လာခဲ့ပါတယ္။ လူငယ္မ်ားကႀကည္ညိုေလးစားမႈအျပင္အသက္အရြယ္အရလည္း..
အဘိုးအရြယ္..အဘအရြယ္ျဖစ္တာေႀကာင့္အားလံုးက..အဘ..လို႔ပဲေခၚႀကပါတယ္။ အဘကလည္းေျမးအရြယ္ေတြပင္ျဖစ္ေပမဲ့အဆိုပါလူငယ္ေတြရဲ႕မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေတြကို
ေလးစားတန္ဖိုးထားတဲ့အေနနဲ႔ေလးေလးစားစားပဲလူတိုင္းကိုျပန္လည္ဆက္ဆံပါတယ္။
အဘဟာ..ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္-ဘုရားသံုဆူေဒသကိုေရာက္ျပီးမႀကာခင္မွာပဲ..ျပည္တြင္း..
ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္..၁၉၈၈လူထုအေရးေတာ္ပံုအတြင္း..ျပည္သူ
လူထုနွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ႀကျပီးေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမကိုေရာက္၇ွိလာႀကတဲ့..မ်ိုးခ်စ္တပ္မေတာ္သား
မ်ား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား လူငယ္မ်ားကိုစုစည္း၍ ျပည္သူ႕ကာကြယ္ေရးတပ္
(P.D.F) ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ကို..၁၉၈၉-ခုနွစ္မွာဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။  P.D.F တပ္ဖြဲ႔အတြက္
လက္နက္အင္အား..ေငြအင္အားမ်ားအမ်ားဆံုးအကူအညီေပးခဲ့တဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဗရန္ဆိုင္းနွင့္တကြ..
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။
အဘဟာ တပ္ဖြဲ႔စည္းျပီးသည္နွင့္ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (A.B.S.D.F) နွင့္မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားစစ္ေရးအႀကံဥာဏ္
မ်ားေပးျခင္း လူငယ္မ်ားအားစစ္ေရးပရိယာယ္မ်ားသင္ႀကားေပးျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို
မရပ္မနားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမအတြင္းမွာရွိတဲ့လူငယ္
္မ်ားသာမက..မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါေလးစားျခင္းကိုခံရသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။
အသက္အရြယ္အရ အဘကို P.D.F တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက သက္ေတာင့္သက္သာေနေစလိုတဲ့
ဆႏၵရွိေပမဲ့..အဘကေတာ့..ေတာ္လွန္ေရးလာလုပ္တာဇိမ္ခံဖို႔လာတာမဟုတ္ဘူးလို႔အျမဲ
ေျပာတတ္ျပီး..ဌက္ဖ်ားထူေျပာတဲ့ P.D.F တပ္စခန္းဆီမွာသာလာေနတတ္ပါတယ္။
P.D.F တပ္ဖြဲ႔တည္ရွိတဲ့ေနရာေတြဟာ..ဌက္ဖ်ားထူထပ္တဲ့ေဒသျဖစ္ေပမဲ့..မဟာမိတ္ဆက္ဆံ
ေရးကိစၥ..အျခားအေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားရွိမွသာလွ်င္..နယ္စပ္ျမိဳ႕ေလးမ်ားျဖစ္တဲ့..စမ္ခ..
မဲေဆာက္..ခ်င္းမိုင္..စတဲ့ျမိဳ႕ေလးေတြကိုခဏသာသြားေရာက္တတ္ျပီး..ကိစၥေတြျပီးတာနဲ႔
ေတာထဲက..ေတာင္အလယ္ေလာက္မွာေဆာက္ထားတဲ့..စခန္းသို႔သာျပန္လာတတ္ပါတယ္။
အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့အတြက္..ဌက္ဖ်ားထူထပ္တဲ့ဒီေနရာမွာမေနသင့္ေႀကာင္း..နယ္စပ္
ျမိဳ႕ေလးေလာက္မွာေတာ့ေနသင့္ေႀကာင္း..တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကေျပာႀကေပမဲ့..ေျပာလို႔မရပါ။
P.D.F တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြက သူတို႔ခ်စ္တဲ့..အဘ..ကို အသက္ရွည္ရွည္ေနလိုတဲ့ဆႏၵ..ေတာ္လွန္ေရး
ျပီးဆံုးသည္အထိတာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေစရန္နဲ႔..လြတ္လပ္တဲ့ုျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထု
တင္ေျမွာက္တဲ့အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ..ဝမ္းပန္းတသာျမင္ေတြ႕ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ
ရွိေနေစလိုတဲ့ဆႏၵေတြနဲ႔ အႀကံျပဳႀကတာပါ။ ေျပာႀကပါမ်ားေတာ့မွ..နဲနဲေျမျပန္႔ျပီး..လမ္းေတြ
ဘာေတြသက္ေတာင့္သက္သာေလွ်ာက္လို႔ရတဲ့..နယ္စပ္ရြာေလးတရြာက..မဟာမိတ္
ဆက္ဆံေရးအတြက္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ေလးမွာသြားေနပါတယ္။
ဒါလဲခဏပါ။ မႀကာမႀကာ ေတာင္ႀကားထဲကစခန္းကိုျပန္လာပါတယ္။ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြမ်က္နွာကို
ေတြ႔တာနဲ႔အဘမ်က္နွာဟာျပံဳးသြားေတာ့တာပါပဲ..ျပီးရင္တေယာက္စီနာမည္ေခၚျပီးလိုက္
ေမးေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္ႀကရင္..အဘ..စခန္းမွာမရွိစဥ္အခ်ိန္က..စခန္းကခပ္ဆိုးဆိုး
ေတြကအစ..ျငိမ္ကုတ္ေနတတ္ႀကပါတယ္။၁၉၉၀-ခုနွစ္မွာအဘအသက္ဟာ-၇၀-ရွိလာပါျပီ။
အဘဟာ..ေျမျပန္႔မွာလမ္းေလွ်ာက္ရင္ေတာင္..လမ္းေလွ်ာက္ဒုတ္ကိုေထာက္ျပီးခပ္ေျဖးေျဖး
ေျခလွမ္းခပ္စိပ္စိပ္သာလမ္းေလွ်ာက္နိုင္တာပါ။ P.D.F စခန္းဟာ..ေတာင္ႀကားထဲမွာေဆာက္
ထားျပီး..ေတာင္တခုရဲ႕အလယ္ေလာက္မွာပါ။ေရခ်ိဳးခ်င္ရင္တဖက္ေတာင္ေႀကာေအာက္ကို
ဆင္းရျပီး ..တပ္အျပင္ကိုကိစၥတခုခုနဲ႔ထြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့..စခန္းကေနေတာင္ေပၚကို
တက္ျပီးမွ..ေနာက္ေတာင္ေႀကာတခုကိုဆင္း..လူငယ္ေျခလွမ္းနဲ႔..မိနစ္-၂၀-၂၅ေလာက္
ေတာလမ္းခရီးကိုျဖတ္ေလွ်ာက္ျပီးမွ..ျမန္မာျပည္ကသစ္ေတြကိုခိုးထုတ္ေနႀကတဲ့ကားႀကီး
ေတြျဖတ္တဲ့လမ္းကိုေရာက္တာပါ..ျပီးမွကိုယ္သြားရမဲ့ေနရာကိုေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းနဲ႔
ႀကိတ္ေပေရာ့ ...။အဘအတြက္ေတာ့..စခန္းမွာေနရာနဲနဲေလာက္ပဲေလွ်ာက္နိုင္ပါတယ္။
လမ္းေလွ်ာက္ဒုတ္ကိုအားျပဳျပီးေလွ်ာက္တာေတာင္မွ..ေျမျပန္႔မွာေလွ်ာက္တဲ့နွဳံးရဲ႕တဝက္
ေလာက္ပဲေလွ်ာက္နိုင္ပါေတာ့တယ္။စိတ္ဓါတ္အင္အားအရထက္သန္ေနဆဲပါ။ အျမဲတမ္း
ႀကည္လင္ေနတဲ့မ်က္နွာကိုသာျမင္ရျပီး..ခြန္အားရွိေသာစကားမ်ားကိုသာႀကားရပါတယ္။
P.D.F စခန္းေတြကို..ဘုရားသံုးဆူမက်ခင္က..ဘုရားသံုးဆူ..ထို႔ေနာက္..ေဝွ႔မလိုင္..
ျပီးေတာ့မွ..စမ္ခလဘူရီခရိုင္အတြင္းက-ျမန္မာ-ထိုင္း..နယ္စပ္တေနရာက..မြန္ဗဟို
( N.M.S.P) နဲ႔ ကရိန္ကန္ဆိုတဲ့ရြာကေလးႀကားက ေတာင္ေႀကာတေနရာမွာေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစခန္းကိုေတာ့ထံုးစံအတိုင္း..ေတာထဲကဝါးေတြနဲ႔ပဲေဆာက္ခဲ့ႀကတာပါ။
ေခါင္မိုးကေတာ့အဘတဲမွာသာ..သက္ကယ္မိုးထားျပီး..က်န္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕တဲေတြကို
ဌက္ေပ်ာရြက္နဲ႔သာမိုးခဲ့ႀကပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္က-၁၉၉၀-ခုနွစ္ေအာက္တိုဘာလေလာက္
ကပါ။ စခန္းအေျပာင္းအေရႊ႕..ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္..ေငြကိုေခ်ြတာ
ျပီးသံုးခဲ့ႀကတာပါ။ အဘ..ေရာက္လာေတာ့စခန္းတခုလံုးေလွ်ာက္ႀကည့္ျပီး..သူ႔တဲကိုလည္း
သက္ကယ္ေတြကိုျပန္ျဖဳတ္ျပီး..ဌက္ေပ်ာရြက္ပဲမိုးေပးဖို႔..ေနာင္အဆင္ေျပမွ..တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ
တဲကို..သက္ကယ္မိုးေပးျပီးမွ..သူ႔တဲကိုေနာက္ဆံုးမွမိုးေပးဖို႔ေျပာတာပါ။အစားအေသာက္
ဆိုရင္လည္း..သီးျခားသီးသီးသန္႔သန္႔ဖြယ္ဖြယ္ရာရာမလုပ္ဖို႔အျမဲေျပာပါတယ္။
အဘရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပီသမႈ..အနစ္နာခံမႈ..နိုင္ငံကိုခ်စ္ျမတ္နိုးမႈ..ေတာ္လွန္ေ၇းသမား
ေတြကို..ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ေလးစားစြာဆက္ဆံတတ္မႈေတြဟာစာဖြဲ႔၍ကုန္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
အဲဒီလိုတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕ႀကည္ညိုေလးစားမႈေႀကာင့္လည္း..မဟာမိတ္နွင့္တြဲဖက္တိုက္ခိုက္
ေရးထြက္ရန္ျဖစ္ေစ..ျပည္တြင္းမွအဆက္အသြယ္မ်ားကိုသြားေရာက္ႀကိုဆိုရန္အတြက္
ေရွ့တန္းထြက္ရတဲ့အခ်ိန္တိုင္းမွာ..တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားဟာယူနီေဖာင္းအျပည့္အစံု..လက္နက္
အျပည့္အစံုနဲ႔..အဘ..ကိုပထမအေလးျပဳႀကပါတယ္။ျပီးတဲ့ေနာက္..ေသနတ္ေတြကိုေဘးမွာ
ခ်ျပီး..ေျမႀကီးေပၚမွာထိုင္ကန္ေတာ့ႀကတာပါ။ အဘကလည္း..ဆုေတြေပးရင္း..မွာစရာ
ရွိတာေတြမွာလို႔မဆံုးနိုင္ပါ။ ေရွ့တန္းထြက္မဲ့အဖြဲ႕ထြက္သြားရင္လည္း ေတာင္ေပၚအထိ
လိုက္ပို႔ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွေတာင္ေပၚကေနျပီး..မ်က္စိထဲကေပ်ာက္သြားတဲ့အထိႀကည့္
ေနတာပါ။
အဲဒီအဘ..ျမန္မာနိုင္ငံကိုခ်စ္တဲ့အဘ..ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကိုေလးစားတဲ့အဘ...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့တပ္မေတာ္ကိုျပည္သူေတြခ်စ္ခင္ေလးစားတာ
ျပန္ျမင္ခ်င္တဲ့အဘ..ျမန္မာနိုင္ငံမွာဒီမိုကေရစီအစိုးရကိုျမင္လိုတဲ့အဘ...
ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကိုေလးစားတဲ့အဘ..ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကလဲ
ေလးစားတဲ့အဘဟာ..ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ေတြကိုေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ
ထမ္းေဆာင္ေနရင္း..၁၉၉၃-ခုနွစ္-ဒီဇင္ဘာလ-၁၂-ရက္ေန႔..(၀၈း၃၀)အခ်ိန္မွာ
ဘဝတပါးသို႔..ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အဘကိုဆံုးရံႈးလိုက္ရျခင္းဟာ အဘရဲ႕
မိသားစုအတြက္သာမက..ေတာ္လွန္ေရးတခုလံုးရဲ႕ႀကီးစြာေသာဆံုးရႈံးမႈႀကီးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္ ။  ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ဆံုးရံႈးမႈတခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။
ေတာ္လွန္ေရးတပ္မႈးႀကီးတဦးဆံုးရႈံးမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။
သူရဲေကာင္းတဦးဆံုးရံႈးမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္ ။

အဘဦးစိန္ျမ ( ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း ) ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။
အဘကိုရည္စူးသမွ်ကုလိုလ္အဝဝကိုလည္းအမွ်ေပးေဝပါတယ္။
ေရာက္ရာဘံုဘဝကေန သာဓုေခၚနိုင္ပါေစ။
အဘေရ အမွ်..အမွ်..အမွ်...
သာဓု...သာဓု...သာဓု.....         ။                       ။

အဘဦးစိန္ျမ (ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း) ၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း

အမည္            ။ ဦးစိန္ျမ  ( ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း )
ေမြးသကၠရာဇ္   ။ ၁၉၂၀-ခုနွစ္ ၊ေအာက္တိုဘာ-၂၇-ရက္ ။
ေမြးရပ္ဇာတိ     ။ ဇာသျပင္ရြာ ၊ ဖားအံျမိဳ႕ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ။
မိဘအမည္       ။ ဦးဖိုးျမိဳင္ ၊ ေဒၚေအးခ်ိဳ ။
အိမ္ေထာင္ေရး  ။ ဇနီး ေဒၚစန္းျမင့္ နွင့္ သား-၃-ေယာက္။ သမီး-၃-ေယာက္
ပညာေရး         ။ ၁၀-တန္းေအာင္...(၁၉၃၈-၁၉၃၉)


ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလ

၁၉၃၈-၃၉..တြင္..၁၀-တန္းေအာင္ျပီးေနာက္..ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏တိုက္ရုိက္တာဝန္
ေပးခ်က္အရ..ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေ၇းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို..ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ
တာဝန္ျဖင့္..ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္ျပည္..ဗိုလ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္-၁-တြင္-၂-နွစ္ခြဲႀကာတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး-၁၉၄၅
ခုနွစ္တြင္..သင္တန္းျပီးစီး၍ျမန္မာျပည္ျပန္ေရာက္လာခဲ့ျပီး..ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ..ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း-၃-တြင္တပ္စုမႈးအဆင့္ျဖင့္စတင္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


လြတ္လပ္ေရးရျပီးကာလ


၁၉၄၈-၄၉..ခုနွစ္မ်ားတြင္..ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း-၃-တြင္ဗိုလ္မႈးရာထူးအဆင့္ျဖင့္
တပ္ရင္းမႈးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၅၆-ခုနွစ္တြင္..ကသာျမိဳ႕ရွိ..ကခ်င္-၁-သို႔ တပ္ရင္းမႈးတာဝန္ျဖင့္ေျပာင္းေရႊ႕
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။

၁၉၅၇-ခုနွစ္တြင္ တပ္မဟာ-၂-ေတာင္ငူသို႔ တပ္မဟာမႈးအျဖစ္-၆-လခန္႔ေျပာင္းေရႊ႕
တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ၎နွစ္တြင္ပင္ တပ္မဟာ-၈-ပုသိမ္သို႔..တပ္မဟာမႈးအျဖစ္
ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။
၁၉၆၁-မွ-၁၉၆၄-အထိ..ပါကစၥတန္နိုင္ငံတြင္ စစ္သံမႈးတာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၁-ခုနွစ္-ႀသဂုတ္လတြင္..အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသို႔..ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္သန္းေဖဦးေဆာင္ေသာ
စစ္မစ္ရွင္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တလခန္႔ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၅-၁၉၆၉-ခုနွစ္မ်ားတြင္..စစ္တိုင္းမႈးတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၉-၁၉၇၂-ခုနွစ္မ်ားတြင္..ျပည္ထဲေရးနွင့္သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၀-၁၉၇၂-ခုနွစ္အထိ..မဟာဗ်ဴဟာမႈးတာဝန္ကိုပါပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး
ဗကပ-နွင့္ နယ္ခ်ဲ႕တပ္မ်ားကိုတိုက္သည့္-၄၂-ရက္ႀကာတိုက္ပြဲတြင္နာမည္ႀကီးခဲ့ျပီး
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ႀသဇာအာဏာႀကီးလာခဲ့သည္။
၁၉၇၂-ခုနွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရးနွင့္သာသနာေရးဝန္ႀကီးတာဝန္မွရပ္ဆိုင္းခံရျပီး
အဖမ္းခံရကာ..စစ္ခံုရုံးတင္၍ ေထာင္-၃-နွစ္ခြဲခ်ျခင္းခံရသည္။

၁၉၈၈-အေရးေတာ္ပံုကာလ

( ရ.က.သ ) ၏ အႀကံေပးအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လူငယ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး ( YOUTH UNITED FRONT )၏ သဘာပတိတာဝန္ကို
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈-အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း..ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။


ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္


၁၉၈၉-ခုနွစ္-ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမသို႔ ထြက္ခြါလာခဲ့သည္။
၁၉၈၉-ခုနွစ္-ဧျပီလတြင္..ဘုရားသံုးဆူနယ္ေျမသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
၁၉၈၉-ခုနွစ္-ဒီဇင္ဘာတြင္..ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ ( P.D.F )ကိုဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ ဦးေဆာင္္ခဲ့သည္ ။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ ( N.C.U.B ) တြင္
နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ နွင့္
စစ္ေရးေကာ္မတီ..တို႔တြင္တာဝန္ယူခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ) N.L.D ( L.A ) ၏
ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္အျဖစ္..တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၃-ခုနွစ္-ဒီဇင္ဘာလ-၁၂-ရက္ေန႔-နံနက္-(၀၈း၃၀)အခ်ိန္တြင္

ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရင္းက်ဆံုးခဲ့သည္။


(အဘဦးစိန္ျမေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။)

ကိုခိုင္
၁၂-၁၂-၂၀၁၀
၁၂း၁၂